IBM Mobile and Social Software

Razvoj i kreacija mobilnih aplikacija ili business email sa integriranim poslovnim aplikacijama i dodacima za društvene mreže.

Business email
Collaborative applications
Mobile application development
Mobile strategy
Managed mobility services and mobile security
Social networks and collaboration

Za dodatne informacije i ponudu kontaktirajte PLSM-a za IBM Mobile and Social Software:

Maja Malbašić
E-mail: maja.malbasic@asbis.ba
Telefon: +387 33 770 227