Softwarska i cloud rješenja omogućit će unapređenje poslovnih procesa što će rezultirati novim idejama sa pozitivnim ishodima.

SOFTWARE

Prateći razvoj informacionih tehnologija, poslovni softwarei pružaju poslovnim subjektima nove mogućnosti i neozbiljno je ignorisati ih. Oni mogu biti dodatak koji će napraviti razliku između vas i vaše konkurencije. U našoj ponudi su softwarska rješenja sljedećih kategorija:

Secutity Software
Backup Software
Business Solution Software
Analytics
Mobile and social software

CLOUD

Dostignite nove visine i sigurnost koristeći cloud rješenja! Postoje različiti oblici cloud computinga i različite aplikacije koje se mogu na njima izgraditi. Cloud computing povećava brzinu razvijanja aplikacija, pomažući tako u povećavanju broja inovacija koje se pojavljuju na tržištu. U našoj ponudi su tri arhitekturna modela clouda:

IaaS - Infrastructure as a Service
PaaS - Platform as a Service
SaaS - Software as a Service