Pojavom cloud computinga povećavaju se dosadašnje mogućnosti IT-a, odnosno mogućnosti uporabe računara i programa. Napretkom računarskih i telekomunikacijskih tehnologija poboljšane su mogućnosti prijenosa, pohrane, zaštite, obrade i sigurnosti podataka.

Cloud computing se može definisati kao pohranjivanje i osiguravanje ogromnih količina podataka kojima mogu pristupiti samo ovlaštene aplikacije ili korisnici. Korištenjem cloud computinga, razvojni inženjeri i programeri se mogu koncentrirati na primjenu poslovne logike, umjesto na kupovanje novog hardware-a za izvođenje i podršku rada aplikacija.

Postoje različiti oblici cloud computinga i različite aplikacije koje se mogu na njima izgraditi. Cloud computing povećava brzinu razvijanja aplikacija, pomažući tako u povećavanju broja inovacija koje se pojavljuju na tržištu.  

Isporuka cloud computing usluge podijeljena je na tri arhitekturna modela. Mogući modeli pružanja usluge su:

IaaS - Infrastructure as a Service

PaaS - Platform as a Service

SaaS - Software as a Service