PaaS (eng. Cloud Platform as a Service) – cloud computing usluga koja donosi razvojnu okolinu. Korisnik sam gradi vlastite aplikacije koje se pokreću na infrastrukturi davatelja usluge. Ove usluge su ograničene dizajnom i mogućnostima isporučitelja tako da korisnik nema potpunu slobodu. Pored pohrane i drugih računarskih resursa, korisnik je u mogućnosti da koristi paket predizajniranih alata za razvoj, prilagođavanje i testiranje vlastitih aplikacija.

Ključne karakteristike:

  • PaaS pruža platformu sa alatima za testiranje, razvoj i korištenje aplikacija u istom okruženju.
  • Omogućava kompanijama da se fokusiraju na razvoj bez brige oko osnovne računarske infrastrukture.
  • Pružatelj usluge upravljanje sigurnošću, operativnim sistemom, serverskim software-om i backup-om.
  • Olakšava zajednički rad, čak i ako timovi rade na daljinu.

Pogledajte aktualnu ponudu Microsoft Cloud Platform i VMware vCloud Platform na ASBIS Cloud marketplace.